По-изгодният вариант за регистрация на фирма – ЕТ или ЕООД

Интересно

Регистрация на фирма у нас изисква избор на правна форма! Какво означава това и защо е толкова важно? Като цяло всяка новооткрита фирма има право да избере своята правна форма, с която ще работи и оперира на пазара сред конкурентите си. Разбира се, за да се регистрира под определена правна форма, дадена фирма трябва да отговори напълно на критериите за тази форма. Така например ЕТ изисква еднолично управление, отнася се главно за търговска дейност и собственика на фирмата отговаря за дълговете си изцяло със собственото си имущество, освен с фирменото! Какво се случва с бизнес предприемачите избрали правната форма ЕООД или ООД пък? Ще видите малко по-долу в материала. Като цяло по-изгодният вариант за дадена фирма и нейната регистрация се основава изцяло на това, какви стремежи има тя за бъдещото си развитие и как иска да бъде облагана данъчно – понеже именно от правната фирмена форма зависи и данъчното облагане на едно дружество! По всички въпроси споменати дотук, можете да разчитате на адекватна консултация от страна на екипа на goldenvision.bg. Компанията дълго време се занимава с дейности по регистрацията на фирми, консултирането на бизнеса и надеждната му работа.

ЕТ или ЕООД – по-изгодният масов вариант за регистрация на фирма!

Повечето правни и финансови специалисти днес споделят мнението, че Едноличните търговци, като правна форма за регистрирането на фирма за отживелица. На първо място регистрацията на ЕТ не изисква внасяне на капитал, да, но пък изисква облагане на търговците с патентен данък и често пъти регистрацията на ЕООД (Еднолично дружество с ограничена отговорност) е много по-изгодна данъчно, понеже се плаща корпоративен данък на база печалба. Освен това внесеният капитал за едно ЕООД е минимален (2лв) и всеки предприемач, дори малък, може да си го позволи. При това преобразуването на този тип правна форма в друга е много по-лесно и възможно, когато бизнеса ви евентуално се разрасне и изисква тази промяна. И не на последно място личното имущество на собственика не засяга дълговете на фирмата изобщо!

Все пак вида дейност на вашата фирма, финансовите ви капитали за стартирането на бизнеса и редица други фактори, до голяма степен определят и вида правна форма, която вие ще изберете за регистрация на фирма. За точно вашият случай и бизнес план, консултирайте се със специалистите на goldenvision.bg – те ще ви посъветват най-доброто, което можете да направите за старта на бизнеса ви от към регистрация, понеже имат нужният опит! Страницата е www.goldenvision.bg – потърсете ги днес, за да печелите от регистрация на фирма утре и да развивате успешен бизнес!

Вашият коментар